fredag 12 juni 2015

Sverige var aldrig en kolonial stormakt

Debatten om tacksamhet fortsätter, då ett stort antal svenska kulturskribenter och twittrare känner att de är experter på svensk historia. Den hittills mest förvirrade artikel tillskrivs Sydsvenskan där den gamla talepunkten "privilegiet bottnar i ekonomi och politik, i Europas kolonialism" saluförs som en ny och spännande sanning. 
Men faktum kvarstår: Sverige ville på 1600-talet bli en kolonialmakt och man skaffade en liten koloni i Nordamerika och en i Afrika. Det gick inte så bra och på 1700 och 1800-talet hade vi en liten koloni i Västindien. Därtill exporterades svensk järnmalm på 1600 - och 1700-talet som bland annat användes till att göra fotbojor för slavar.
Men allvarligt talat, den som tror att 1600 - och 1700-talet är det som lade grunden för nutida svenskt välstånd är ute och cyklar, och det rejält. Så om ni ska känna tacksamhet var tacksamma för andra världskrigets Samlingsregering som genom den inte alltid lättgenomförda neutralitetspolitiken såg till att svensk industri förblev intakt - obombad - efter kriget och därmed gav oss ett tioårigt försprång. 
Gärna en debatt om tacksamhet, men kan man inte sin historia ombedes man att läsa på. Men det är nog att förvänta sig för mycket i ett samtalsklimat där sångare, komiker och sådana som lägger ut sin B-uppsats i historia som akademisk publikation anses vara världsledande experter. 
(David Lindén)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar