söndag 13 september 2015

Buchenwalduppdatering: Tacka Gud för dåligt påläst kvällspress

Historikern Niclas Sennerteg har påpekat något angående Buchenwald som borde göra alla glada: 

"Det handlar inte om huvudlägret, KZ Buchenwald utan om en en filial (Aussenlager), arbetslägret Schwerte-Ost. Kvällstidningarna är duktiga på att återanvända gamla nyheter och det här var en stor grej i Tyskland i januari i år. Ledningen för Buchenwaldmuseet (Gedenkstätte Buchenwald) var då mycket kritisk till planerna, vilket man kan förstå. Det rådde för övrigt delade meningar om den aktuella byggnaden verkligen var en SS-barack eller en byggnad som tillkommit först efter kriget på det gamla lägerområdet".

Det är alltså en gammal nyhet som Aftonbladet återanvänt och förstorat och det får i alla fall undertecknad att dra en lättnadens suck. Att det faktiskt inte är huvudlägret och att det råder delade meningar om det var SS bostäder eller inte.

(David Lindén)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar