måndag 28 september 2015

Trots Estonia gick det bra
('Flyg! Flyg för i helvete flyg!' – Carl Bildt till räddningspersonalen som skulle ta sig ut till Estonia)

Östersjön har inte alltid varit ett hav för handel, turism och festresor. Det är inte en mansålder sedan våra Baltiska grannländer var ockuperade av Sovjetunionen och de flesta svenskar helst inte ville resa till Sovjetrepublikerna Estland, Lettland och Litauen. Men den frihetsvind som 1989 sköljde över Östeuropa kom att dra med sig också dessa tre länder.

Färjorna började gå och Sverige återtog sin nygamla roll som grannland till Baltikum. Kommunikation består till syvende och sist av människor.

Men detta höll på att ändras för 21 år sedan när M/S Estonia förliste och drog med sig 852 människor i djupet. Konspirationsteorierna kring förlisningen gör man bäst i att ignorera, men det finns två viktiga lärdomar inför framtiden:

När en katastrof inträffar vill man att ansvariga ledare visar – just det – ledarskap. Carl Bildt som ledde en borgerlig expeditionsministär har självfallet sina brister precis som andra dödliga. Men han sade till helikopterpersonalen att de utan tillåtelse skulle flyga över främmande makts territorialvatten för nu gällde det att ”rädda liv”, och det visar att det var han som tog det yttersta ansvaret.

Det kan jämföras med regeringen Perssons agerande under Tsunamikatastrofen 2005 eller för den delen med att vår nuvarande statsminister hellre hänger med Beyoncé än tar itu med den logistiska katastrof som de ökade flyktingsströmmarna håller på att utvecklas till.

Den andra lärdomen handlar om relationer mellan länder. Sådant tar lång tid att bygga upp och är lätt att förstöra, även i fredstid. Under förra veckans bokmässa i Göteborg berättade Sten Göthberg som 1994 var försäkringsansvarig inom rederibranschen att man efter Estonia ett tag ansåg att man skulle lägga ned färjetrafiken mellan Estland och Sverige. Orsaken till att man inte gjorde detta var att bägge länder samarbetade för att förbättra skeppssäkerheten och gemensamt sökte bearbeta sorgen.

Estonia satte relationen Sverige-Estland på prov. Men provet klarades av och färjorna går fortfarande och det ska vi vara glada över.   


  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar