fredag 16 oktober 2015

Mullornas fiende är död


(Ambassadör Ken Taylor 10 maj1934 – 15 oktober 2015)

Det är många i både svensk och internationell debatt som helst vill glömma kuppen i Iran 1979. En kupp då de islamistiska mullorna tog makten och etablerade en regim som vi fortfarande får dras med. 

Anledningen till den självpåtagna glömskan är att kuppen möttes med blandade reaktioner. Shahen var ingen duvunge, och många flydde även innan mullorna tog makten. Det villkorslösa stödet till Shahen var ett av USA:s – många – misstag som påverkar världen också idag.

För att citera USA:s siste ambassadör i Teheran, Bruce Laingen, så hade man ”koll på alla kommunister, men inte på en enda jävla islamist”. Laingen var också en av de amerikaner som togs som gisslan när radikala islamistiska studenter stormade USA:s ambassad. Deras fångenskap varade i 444 dagar och många anser att den spelade en avgörande roll för presidentvalet 1980.

Men alla amerikaner medborgare i Teheran togs inte tillfånga.

Sex amerikaner fick skydd på kanadensiska ambassaden och ambassadör Ken Taylor lyckades slutligen smuggla ut dem ur landet. Detta har skildrats i filmen Argo (2012), men skildringen brast i det att CIA fick rollen som initiativtagare och genomdrivare av vad som döptes till "Operation Canadian Caper".


(Tacksamma amerikaner som välkomnar sina landsmän)

För det var Kanada och ambassadör Taylor som tog initiativet och som utrustade de gömda amerikanerna med kanadensiska pass som gjorde det möjligt att lämna landet. Det var ett handlingssätt som var farligt för honom rent personligen. Det visar också att han var en djärv, uppfinningsrik och synnerligen human diplomat.

En man som förtjänar sin plats i historien. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar