onsdag 28 oktober 2015

Om Lavin Eskander och mod

Jag har förmånen att få arbeta med militärhistoria. I det arbetet ingår att med jämna mellanrum stöta på högt dekorerade gubbar - ja det är ofta gubbar - och läsa om varför de fick vissa utmärkelser för hjältemod i strid.

Ur minnet kan jag plocka fram Margaret Thatchers vicepremiärminister Willie Whitelaw som fick brittiska Military Cross för att han under andra världskriget räddade människor ur en brinnande stridsvagn eller Sir Tasker Watkins som under samma krig räddade sitt kompani genom att personligen förgöra ett fientligt kulsprutebatteri.

Vad alla har gemensamt är att motiveringen innehåller "med fara för eget liv" och många av dessa utmärkelser delades av lätt insedda skäl ut postumt. Det fick mig att tänka på Lavin Eskander i Trollhättan som ger order till sitt eget "kompani" att sätta sig i säkerhet för att sedan oskadliggöra fienden. "Med fara för sitt eget liv".


Addendum: Så om inte Kunglig Majestäts Ordenskansli hörsammar uppmaningen om medalj har de bevisat att vi i Sverige mestadels belönar avdankade politiker. För om Eskander varit britt eller amerikan hade han varit på tapeten för några av de högsta utmärkelserna för mod.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar