tisdag 1 december 2015

Jösses, IT-flickor – ni behöver inte mutas!

(En klassisk "datanörd" år 1994)Smaka på namnet ”Digitaliseringskommissionen” och håll med om att det låter som något hämtat från 1930-talet? Likt ”planhushållnings” – alternativt ”socialiseringskommissionen” verkar det också som om dagens ”digitaliseringskommission” gör sitt bästa för att bestämma över vanliga människor och deras livsval. Trots att Sverige sedan 1990-talet är ett av de mest digitaliserade länderna i världen har vi nämligen en sådan kommission, vilken numera måste hitta på sina egna arbetsuppgifter för att fortfarande vara relevanta. 

I dag presenterar kommissionen sitt slutbetänkande till miljöpartisten Mehmet Kaplan som inte bara är bostads utan även IT-minister. Kommissionens ordförande, Jan Gulliksen som är professor i Människa-datorinteraktion vid KTH, anser det vara ett problem att alltför få kvinnor läser IT på universitet och högskolor. I en debattartikel i Dagens Nyheter från 2013 utvecklade han resonemanget om att det ser ”illa ut med könsbalansen i IT-världen” och att detta beror på sexism.

Lösningen på frågan är enligt Gulliksen dock ännu mer sexism.

Kommissionen föreslår att kvinnor som läser IT på högskolan ska kunna få sina studielån avskrivna. Om de tar ut en examen ska studielånen helt avskrivas och om de tagit ut eventuellt studiebidrag ska detta nollställas så att de har möjlighet att läsa ytterligare en utbildning. Med andra ord ska kvinnor kunna ”pröva på” alternativt ”lustläsa” IT för att sedan ha privilegiet att helt utan kostnad läsa ytterligare en utbildning.

En förmån som idag är förbehållet studenter med synnerligen god ekonomi.

Men förutom att förslaget är diskriminerande och därför torde vara olagligt är det kontraproduktivt. I kampen mot sexism används ännu mer sexism, men ”två minus blir bara ett rätt i matematikens värld” för att använda en liknelse kommissionen skulle förstå. När Gulliksen i DN ska motivera varför ett stort antal män ska diskrimineras låter han dessutom tämligen sexistisk: ”Andelen tjejer som går natur i gymnasiet är redan mer än 50 procent, så intresset är stort bland tjejer. Men av någon anledning faller de bort från IT när de når högre utbildning.”

Kvinnor är alltså redan intresserade av ämnen som matematik och fysik, men är dessa sådana känslosamma och rädda våp att de måste mutas för att gå en IT-utbildning eller kan det vara så att yrkespreferenser måste få ta tid att utvecklas? Förslaget är alltså inte bara skadligt ur diskriminerings utan även jämställdhetssynpunkt. Det förstärker nämligen bilden av kvinnor som en generellt svag grupp som måste räddas av ridderliga män likt Jan Gulliksen.

Stundom kan arbetslivet vara tufft och hårt att konkurrera i. Det gäller i synnerhet IT-sektorn som ständigt utvecklas. För att klara sig i en sådan bransch måste man ha tuffa armbågar och plöja ned de där extra timmarna som krävs. Så ett första steg är att själv vilja läsa ämnet på högskolan och att vara medveten om att det är en investering för framtiden.

Alltså inte på grund av att man mutas med avskrivet studielån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar