måndag 25 januari 2016

Inkvalning är det svenskaste som finns

(Sockenstugan i Sigtuna, inkvalning så det förslår)

Visst har vi hört den förut? Att Moderaterna vill ”förstöra välfärden”? Nu senast när Ulf Kristersson föreslog att man måste kvalificera sig för att få del av svensk välfärd. Med andra ord: det kan ta tid innan nyanlända helt får del av den svenska välfärden.

”Brunmålning och anpassning” säger de som brukar säga så. Men vad dessa högljudda rättroende har glömt är att kopplingen arbetsinsats, boende och medborgarskap har varit en del av den svenska välfärdstanken alltsedan idén om ett skyddsnät tog form. Om man ska vara nogräknad går detta tillbaka till 1571 års kyrkoordning som reglerar att socknens bönder gemensamt skulle betala pengar för skolhus och fattigstugor. Institutioner som var till för dem som bodde i socknen. Så om man flyttade kunde man inte ta med sin specifika insats utan fick börja om på nytt.

På 1600-talet kom man också att för ”tienstafolcket, utharmade och förderfwade” – de fattiga – införa synnerligen hård flyttlagstiftning, som på många sätt blev kvar fram till 1800-talet då statarna enbart fick flytta under vissa tider på året. Självfallet gynnades arbetsgivare, men ett annat motiv var att garantera att socknarnas fattighjälp inte blev belastad av dem vars familjer inte hade varit med och bidragit till fattigstugan och skolhuset. En enkel form av välfärdsstat som bland annat finns kvar i det faktum att man måste ha bott fyra årtionden i Sverige för att få garantipension. 

I år är det också fyra årtionden sedan valrörelsen 1976 då Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten för första gången i modern tid. Det är därför passande att påminna om Olof Palmes ord om förment skattefuskande ”utlandssvenskar”: Bara de inte flyttar hem när de blir gamla för att få del av vår välfärd.    

Välfärd är beroende av skatteintäkter och välfärden har inte varit förberedd på stora migrationsströmmar. Tyvärr verkar det som politikerna är de sista att inse detta. Men det är och andra sidan föga förvånande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar